balloons
Meld din interesse

Tilbakeføring av mva

Purchase Solutions hjelper selskap med å tilbakeføre utenlandsk moms for reiseregninger og leverandørfakturaer.

Et selskap trenger ikke være momsregistrert i et land for å kunne få tilbake inngående mva. Tilbakeføring av moms, dvs. tilbakebetaling av merverdiskatt (moms ) fra land der man ikke bedriver momspliktig omsetning, fungere slik at selskap eller deres representanter, oppretter søknader som baseres på fakturaer og kvitteringer som inneholder utenlandsk moms. Søknad med hva som er gyldig fradrag eller ikke tilpasses etter de innenlandske skattereglene i hvert enkelt land.

Purchase Solutions hjelper selskap med å tilbakeføre utenlandsk moms for reiseregninger og leverandørfakturaer. Vi tilbyr to ulike typer tjenester:

Full service:

Gjennom Purchase Solutions egenutviklede analyseverktøy og erfaring med å analysere store mengder data, kan vi med denne tjenesten kvalitetssikre at samtlige utenlandske innkjøp (leverandørfakturaer og utlegg) har blitt håndtert på riktig måte. Med denne tjenesten tar vi hele ansvaret med å analysere og finne frem samtlige underlag der utenlandsk moms kan gjenvinnes, samt underlag som evt. skal korrigeres på annen måte. Vi har som deres representanter ansvaret for konkrete poster som det skal tilbakeføres moms på i hele søknadsprosessen. Eventuelle klagemål, samt overvåkning av tilbakeføringen av penger, inkludert. Med denne tjenesten forsikrer selskapet seg om at dere får maksimal gjenvinning av utenlandske innkjøp, samt kvalitetssikrer at alle utenlandske innkjøp har blitt håndtert korrekt.

Send inn:

Ved denne tjenesten har dere selv ansvaret for å finne frem til leverandørfakturaer og utlegg som skal tilbakeføres virksomheten. Disse sender dere inn til oss og vi vurderer aktuelle bilag mot gjeldende skatteregler i respektive land. Videre tar vi ansvar som deres representanter og står for hele søknadsprosessen og evt. klager, samt passer på at pengene blir tilbakebetalt til rett konto.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og referanser på tidligere gjennomførte analyser.

Vi har bland annat hjälpt
nedladdning (5) nedladdning (4) nedladdning (3) nedladdning (1) nedladdning (2)