balloons

Momsanalyse eiendom

Å gjøre riktig momsfradrag for innkjøp til boliger er i mange tilfeller komplekst.

Purchase Solutions har utviklet et analyseverktøy for å identifisere om feilaktige momsfratrekk har skjedd i forhold til gjeldende avdragsregler for kundens objekt. Vår erfaring fra tidligere analyser av eiendomsselskap er at det gjøres for lite momsfradrag. Det resulterer i for høye kostnader og tapt kapital i form av inngående mva. Vi identifiserer avvikene og tilbakefører pengene. Tjenesten er helt provisjonsbasert og vi tar bare betalt ut i fra det beløpet vi lykkes med å tilbakeføre.


Analysen innebærer også en kartlegging av prosessen for å forbedre kvaliteten for fremtiden. Kontakt oss for mer informasjon og referanser på tidligere gjennomførte analyser.


Vi har bland annat hjälpt
NWP_svartvitt svedol_svartvitt granngarden Nybergs bil_svartvitt logo-inkopscentral norlines_4