balloons

Analyse og kontroll av faktura mot avtale

At riktig rabatt i forhold til gjeldende avtale blir benyttet, er ikke selvsagt.

Purchase Solutions tilbyr en tjeneste der en analyse av fakturaer gjøres mot de avtaler som finnes. I de tilfellene innkjøp har skjedd til en feilaktig pris, kan penger tilbakeføres fra leverandøren. Tjenesten er helt provisjonsbasert og vi tar bare betalt ut i fra det beløpet vi lykkes med å tilbakeføre. Analysen innebærer også en kartlegging av hvordan kvaliteten ser ut og hvordan den kan forbedres i fremtiden.

Kontakt oss for mer informasjon og referanser på tidligere gjennomførte analyser.

Vi har bland annat hjälpt
nedladdning (4) nedladdning (2) nedladdning (5) nedladdning (3) nedladdning (1)